Skip to main content

Hopi ohně

4. duben 2022

Tento rituál pro Matku Zemi založily ženy /stařešinové / čili starší ženy z indiánského kmene Hopiů… Pořádají se již spoustu let po celé zeměkouli... vždy 1/1. 2/2. 3/3....atd. U nás je to 13 let. S Ájou Marečkovou jsme se v únoru domluvili na tom, že tento HOPPI – rituál podpoříme uskutečněním v našich prostorech – venku poblíže menhiru a pak se přesuneme do jurty na sdílení… Výkyvy aprílového počasí poznamenaly i tuto akci, nárazový vítr co chvíli zhášel zapálené svíce, ale zapálená vatra odolala všemu větru ?. Rituál spojený s poděkováními a přáními jak Zemi tak i všem lidem, i sobě probíhal v krásné atmosféře porozumění, klidu a pospolitosti. Na závěr jsme zazpívali českou i slovenskou hymnu a přesunuli se do jurty, k horkému čaji, který se v tomto počasí velmi hodil… povídalo se, velkým tématem bylo Světlo a Láska, Staroslovanství, role muže v Rodu…. Pak už přišlo velké představení Áji, která rozezvučela své mísy… Na to se nedá nic jiného říci než to, že to byla nirvána pro naše duše… o tom svědčilo i to, že ještě dlouho po dohrání se nikomu ani maličko nechtělo zvedat z prohřáté podlahy ?.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12