Skip to main content

Jógová blaženost s Lenkou

16. březen 2022

Vzhledem k pracovnímu vytížení Lenky, jsme se potkali v jurtě až po měsíci. Jak už to bývá, tak Lenka je prostě „magnetem“ a někteří cvičící si už nemohou představit, že by Lenka k nám nezavítala ?. Dohodli jsme se s Lenkou, že přestože má ve středu cvičení i jinde, že nakonec přijede i k nám, i za cenu toho, že začátek bude posunut na pozdější hodinu. Mohu napsat, že i tentokrát cvičení proběhlo v úžasné energii a rozcházeli jsme se až v pozdních večerních hodinách – ale zato s pocitem, že to byl ideálně strávený večer ?.