Skip to main content

Jógová blaženost s Lenkou

19. leden 2022

Navázali jsme na první letošní setkání před dvěma týdny, hlavně v diskusní rovině. Ptaly se ženy, ptali se muži, každý vnímá vztah mezi mužem a ženou ze svého úhlu pohledu, cílem pak je dostat ten pravý nadhled a vidět to jako komplex vztahů a energií z toho plynoucích.