Skip to main content

Mantrovníci

4. leden 2022

Do nového roku jsme vstoupil s Mantrovníky. Původní vize byla pozvat je mimořádně až na druhé úterý v měsíci, ale David se rozhodl, že přijede hned po novém roce, že to tak cítí… Trošku jsme měli obavy z toho, že lidé ještě budou doma a že se jim nebude chtít vyrážet v nepohodě do světa. Naštěstí obavy byly liché a jurta se slušně zaplnila. Úžasné bylo hlavně to, že přijížděli i z dálav, z Vysočiny i z podhůří Orlických hor.